Over de stichting

stichting1

Over Stichting Vogelvrij

Stichting Vogelvrij is in 1996 opgericht met de jeugdervaringen van oprichtster Joan Elkerbout als directe aanleiding. (Meer daar over kunt u lezen in de biografie over Joan.) In die tijd werd het hele onderwerp over pesten nog ternauwernood serieus genomen en het initiatief tot de oprichting van de stichting en het specifieke aanbod haalden dan ook meteen en veelvuldig de media. De stichting had daardoor een vliegende start en soms nog kloppen cliënten bij ons aan naar aanleiding van een lang en zorgvuldig bewaard artikel in de Libelle, of uit een krant…

De doelstelling van de stichting is altijd geweest om een goed luisterend oor, correcte uitleg, erkenning voor de slachtoffers en toegankelijke begeleiding te bieden aan (vooral inmiddels volwassen) slachtoffers van pesten in de jeugd en die daar de gevolgen nog van ondervinden. Secundair, maar ook van belang, was en is de voorlichting aan derden.

Sinds de oprichting biedt de stichting specifieke hulpverlening in de vorm van (individuele) gesprekken en weekenden. Zowel voor jeugd en hun ouders, alsook voor volwassstichting2enen die in hun jeugd pesten hadden meegemaakt en daar in hun volwassen leven nog mee worstelen. Ook werden er lezingen en trainingen verzorgd voor docenten en hulpverleners. Aangezien er een groeiend aanbod elders kwam voor jeugd en vooral hoe het daadwerkelijk aan te pakken op scholen, richtte de stichting zich met name op de ondersteuning bij de psychische verwerking van de ervaringen. Het accent is dan ook daarop te komen liggen, omdat we juist daarin nog altijd een uniek aanbod en karakter hebben. Stichting Vogelvrij was de eerste hulpverleningsorganisatie in Nederland (en vermoedelijk ook daar buiten) die de gevolgen van pesten voor het slachtoffer als traumatisch erkende.

In de loop der jaren hebben vooral de weekenden over pesten voor lotgenoten een belangrijke rol gehad. Het bleek het hart van ons werk te worden, met de diepste, blijvende impact in positieve zin op het leven van de slachtoffers. Van ooit vogelvrij verklaard zijn zagen wij velen zich echt weer zo vrij als een vogel gaan voelen in zichzelf en in contact met anderen…

Na jaren van activiteit brak uiteindelijk een tijd aan van stilte doordat de oprichtster Joan heel ernstig ziek raakte en totstichting3 haar verdriet jaren lang niet in staat was haar levenswerk tot uitvoer te brengen. Inmiddels (2020) gaat het weer goed met haar en pakt ze haar levenswerk weer op. Om organisatorische redenen vooralsnog niet onder de paraplu van de stichting, maar vanuit haar praktijk Speelplaats voor de Ziel. U kunt daar het actuele aanbod vinden, alsook het door haar nieuw ontwikkelde programma ‘de Inhaalslag’ als vervolgmogelijkheid na deelname aan een weekend.