De oprichtster

Joan Elkerbout (1970) – oprichtster van de stichting en therapeut

Als kind was Joan jarenlang het slachtoffer van pesten, wat een grote invloed op haar had – zowel negatief, alsook – later – positief. Ze sprak er als kind veel over met haar ouders en kreeg mee dat het niet aan haar lag. Uiteraard hadden alle ervaringen toch een zo grote impact op haar dat ze hulp zocht bij de verwerking. In die tijd en in gesprekken met bekenden leerde ze zien dat onze samenleving het trauma als gevolg van pesten niet serieus neemt, en zelfs dat er vele misverstanden rondgaan, wat een desastreus effect heeft of kan hebben op de slachtoffers die zoeken naar verwerking. Nog op jonge leeftijd besloot ze daar later iets mee te gaan doen. En dat deed ze. Ze studeerde in 1996 af als Maatschappelijk Werkster met haar project over en onderzoek naar ‘de psychische, sociale en lichamelijke gevolgen van pesten in de jeugd’. Als logisch gevolg richtte ze Stichting Vogelvrij op en sindsdien geeft ze gespecialiseerde hulpverlening aan haar lotgenoten. Door de jaren heen volgde ze allerlei bijscholingen en trainingen op het gebied van therapeutisch werk. Tevens verdiepte ze zich, na ook nu eigen ervaringen, in het effect en verwerking van emotionele mishandeling en narcisme. Daarnaast is ze interreligieus/interspiritueel voorganger en counseler – een ander deel van haar levenswerk.

In 2012 bleek Joan zeer ernstig ziek te zijn; ze had de ziekte van Kahler (Multiple Myeloom) – een ongeneeslijke vorm van beenmergkanker. Een aantal jaren is ze daardoor uit de running geweest en onderging chemo’s en een stamceltransplantatie. Het heeft een aantal jaren geduurd voor de hersteld was en het heeft haar leven drastisch veranderd. Tegen alle verwachtingen en prognoses in gaat het inmiddels erg goed met haar en is ze al jarenlang in remissie. De prognoses zijn positief en de ziekte is niet meer waarneembaar. Soms brengen akelige situaties en ervaringen iets moois voort, en dat is ook nu – weer – het geval. Genietend van het leven, van haar mooie woonplek op Landgoed Eikenburg, van haar katjes en van de (veel nieuwe) lieve mensen in haar leven pakt ze ook haar levenswerk weer op en is weer beschikbaar. Dat doet ze onder de paraplu van haar nieuwe praktijk Speelplaats voor de Ziel. Om organisatorische redenen blijft de stichting vooralsnog in ruste.

Het karakter van Joan laat zich kenmerken door haar onvoorwaardelijke liefde voor mensen en de wereld, haar analysevermogen, haar aandachtig luisteren en het bieden van veiligheid in haar bijzijn. Met warmte en betrokkenheid, alsook spreken en delen vanuit eigen ervaringen, en met op zijn tijd humor en een schaterlach is ze in staat om je te laten zien, of beter nog te laten voelen en ervaren, wat pesten werkelijk inhoudt en wie jij echt bent – ontdaan van alle belemmerende misverstanden en schuldgevoelens.

Joan woont samen met haar katjes Mazzel, Diwali, Nouki en Joani in het oude klooster op Landgoed Eikenburg aan de rand van Eindhoven.

Joan@SpeelplaatsvoordeZiel.com