Visie

visie1

De Vogelvrij Visie op pesten doet vooral recht aan de slachtoffers. Onze visie wijkt duidelijk af van wat men in het algemeen over pesten aanneemt. Zo zijn we niet van mening dat het over zwakke kinderen of mensen gaat, niet dat de slachtoffers ‘anders’ zijn dan anderen en niet dat de oorzaak op een of andere wijze bij het slachtoffer ligt. Door ons werk met deze visie helpen we slachtoffers om werkelijk vrij te worden van deze belemmerende gedachten. Want daarmee begint het werkelijke verwerkingsproces!

Veel wordt er gesproken in de media en elders over de problemen rondom pesten.
Pesterijen op basisscholen, in het voortgezet onderwijs, beroepsonderwijs, tussen kinderen onderling en jong-volwassenen, op het internet en zelfs tussen volwassenen onderling op het werk. Het is een goede zaak dat het bewustzijn over pesten in de afgelopen jaren is toegenomen, dat er aandacht voor is en dat er verscheidene goede initiatieven in Nederland en het buitenland ontwikkeld zijn om pesten te voorkomen of om bijtijds in te kunnen grijpen. Het is een noodzaak, op vele niveaus.

Het trauma als gevolg van pesten wordt echter nog niet werkelijk begrepen of erkend. De impact van dit trauma, de emotionele pijn en de sociale problemen, welke een volwassen persoon meestal nog steeds dagelijks ondervindt liggen vaak verscholen in een mist van misverstanden en schuldgevoelens.

Er is op dit gebied iets opmerkelijks aan de hand. Het is wel tot ons doorgedrongen dat het emotioneel zeer pijnlijk is voor een kind of jong volwassene wanneer het gepest wordt/werd, waaruit blijkt dat wij de impact van pesten op een mens begrijpen. Echter, wanneer een volwassene tracht te verwoorden hoe hij of zij nog altijd gebukt gaat onder emoties van pijn, verdriet en sociale blokkades terwijl het pesten zelf in het verleden ligt, dan blijken we dat (vaak) niet te begrijpen.

Wanneer er gesproken wordt over pesten horen we veel geluiden als ‘iedereen is wel eens geplaagd, het hoort erbij’, ‘je wordt er hard van’, ‘het is de zwakste schakel, dat is nu eenmaal zo’, ‘er is met het slachtoffer iets mis wanneer hij er nog steeds last van heeft’ en ‘wat geweest is, is geweest’. Iets in onze cultuur en in de wijze waarop wij worden grootgebracht zorgt ervoor dat we de link niet leggen tussen kinderen/jongeren die om redenen van pesten zichzelf doodongelukkig voelen en soms zelfs vergaande stappen zetten om het te kunnen ontvluchten, en dezelfde personen op latere leeftijd die aangeven nog steeds last te hebben van de emotionele gevolgen van die ervaringen.

Volwassenen die dagelijks vechten met de pijnlijke emoties van dit trauma trachten vaak hulp en begrip te vinden, maar dit blijkt moeilijk te zijnvisie2 vanwege de hardnekkige misverstanden die ook binnen de hulpverlening spelen. De gevolgen voor het slachtoffer, zelfs in het volwassen leven, zijn (meestal) groot. Vaak is de werkelijke impact te vergelijken met de impact van het trauma als gevolg van mishandeling of (seksueel) misbruik in de jeugd. Het raakt elk aspect van het leven van het slachtoffer. Toch is er weinig specifieke aandacht en erkenning, weinig inzicht ook in de betekenis voor het slachtoffer. Hoe begeleid je iemand die te maken heeft met de meest pijnlijke emoties, depressie, compensatiepatronen, sociale angst, een beschadigd zelfbeeld, weinig eigenwaarde, schuld- en schaamtegevoelens, en de invloed op hen door de vele misverstanden over pesten die onze samenleving rijk is, terwijl al deze aspecten in de persoon plaatsvinden – vaak zelfs tegelijk? Zoals al gezegd, het trauma als gevolg van pesten heeft vele, vele aspecten van het leven van het slachtoffer door elkaar geschud!

De misverstanden die bestaan over pesten in zowel onze samenleving en – daardoor – ook in de meeste slachtoffers zijn talrijk en als een dominospel aan elkaar gerelateerd. In onze visie zijn deze misverstanden de basis van het trauma als gevolg van pesten. Door de misverstanden zijn er vele redenen die ervoor zorgen dat een slachtoffer vaak veel moeite heeft het verleden los te laten. Het ontkrachten van de misverstanden, uitleg geven over de ware toedracht en het begeleiden van het slachtoffer bij het werkelijk door laten dringen van de betekenis daarvan, is een grote en misschien wel de belangrijkste stap op weg naar de verwerking van het trauma. Het geeft de innerlijke ruimte en vrijheid om te verwerken en nieuwe vaardigheden op te doen – zonder nog langer gebukt te gaan onder schuld- en schaamtegevoelens. Het is het begin van effectieve verwerking.

In het gratis e-book dat u via onze site kunt downloaden kunt u uitvoerig lezen over die juiste uitleg en het pad van verwerking.