Voor hulpverleners

hulpverleners1

Ook de hier onder beschreven deskundigheidsbevorderingen worden voortaan verzorgd door Joan Elkerbout via haar praktijk Speelplaats voor de Ziel. De actuele informatie hierover vindt u hier.

Als stichting kunnen wij slachtoffers het begin van verwerking bieden, maar onze mogelijkheden zijn beperkt om de individuele hulpverlening en aandacht te kunnen geven die niet zelden daarna nodig is. Tevens zijn wij te weinig op de hoogte over welke therapeuten en andere hupverleners zich specifiek (ook) richten op slachtoffers van pesten en/of die vanuit een gelijksoortige visie op pesten werken. Daarnaast beseffen we dat de kennis en specialisatie die wij hebben ontwikkeld in de loop der jaren meestal nog niet bekend is onder hulpverleners. Terwijl, juist nu eindelijk het besef begint door te dringen over de omvang en doorwerking van pesten in alle geledingen van onze maatschappij, het van groot belang is dat degenen die hulp zoeken ook daadwerkelijk bij hulpverleners met goede kennis van zaken terecht kunnen.

Vandaar dat wij de wens hebben om onze kennis en ervaring over te dragen aan maatschappelijk werkers, coaches, counselers, mentoren, psychologen, therapeuten en pastoraal werkers, die de (individuele) begeleiding verder vorm kunnen geven in de eigen omgeving. Dit doen wij door de volgende deskundigheidsbevordering aan te bieden:

Deskundigheidsbevordering voor Hulpverleners

In de deskundigheidsbevordering staan we stil bij het trauma als gevolg van pesten en de specifieke Vogelvrij Visie en benadering om het verwerkingsproces te begeleiden. Met de kennis, visie en handreikingen door middel van deze deskundigheidsbevordering bent u als hulpverlener in staat om individuele cliënten effectiever te ondersteunen en te begeleiden.

Door deze deskundigheidsbevordering zal de deelnemer

  • de eigen ervaringen met en visie op pesten ontdekken
  • het complexe systeem van pesten onderzoeken
  • de vele diepgewortelde misverstanden leren kennen en onderzoeken
  • inzicht opdoen in hoe de overtuigingen over pesten in onze samenleving bijdragen aan het trauma
  • de (mogelijke) psychologische aspecten van het trauma leren kennen
  • de (mogelijke) sociale aspecten van het trauma leren kennen
  • de (mogelijke) lichamelijke aspecten van het trauma leren kennen
  • specifieke kennis opdoen over de (mogelijke) route van verwerking

De Deskundigheidsbevordering wordt gegeven door Joan Elkerbout, de oprichtster van Stichting Vogelvrij, meestal geassisteerd door een collega. Nadat u deelgenomen heeft ontvangt u een certificaat van deelname en worden uw contactgegevens (desgewenst) op deze website vermeld, zodat onze cliënten (en andere bezoekers) u kunnen vinden.

Groepsgrootte: minimaal 6, maximaal 12

Heeft u nog vragen, neemt u dan contact met ons op.

Voor uw team

Ook is het mogelijk de deskundigheidsbevordering te verzorgen voor de medewerkers van uw organisatie, zoals therapeutische groepspraktijken, teams van jongerenwerkers, maatschappelijk werkers, medewerkers kindertelefoon of telefonische hulpdiensten, etc. Neemt u daarvoor contact op om de mogelijkheden door te spreken. (in dit geval is het mogelijk dat de groep wat groter is)

Smiling man lying on grass on background of blue sky, looking up