Weekend

weekend1

De kern van ons werk heeft altijd bestaan uit de lotgenotenweekenden over pesten voor volwassenen. (Lees onderaan over de mogelijkheden voor kinderen/jongeren.)

Tijdens het weekend bieden we een programma waarin we uitgebreid stil staan bij de ervaringen met pesten, de gevolgen ervan, de misverstanden en hoe je ermee verder kunt.

Het weekend helpt je om anders te leren kijken naar pesten, naar de veelvoorkomende ideeën (misverstanden) er over en naar jezelf. De contacten met de andere deelnemers zijn vaak verrassend en voegen iets toe aan het proces dat je doormaakt. Vooral doordat een half woord al genoeg is om elkaar te begrijpen. Je gaat op zondag weg met een heel ander en positiever beeld over wie jij bent en je begrijpt beter dan ooit daarvoor hoe pesten werkelijk in elkaar zit.

Het weekend is samengesteld vanuit een professionele achtergrond, maar zeker ook vanuit ervaringsdeskundigheid. We beseffen daardoor goed dat het voor de meesten een hele stap is om (in een groep!) deel te nemen aan een weekend over pesten. Je bent daarin letterlijk en figuurlijk niet alleen. Om je daarin tegemoet te komen zorgen we juist voor een open en toegankelijk karakter, zonder poespas of gedoe, toch diepgaand, op zijn tijd met wat humor en we zijn er vooral ook op gericht dat je je thuis en veilig zult voelen. Je zult verrast over jezelf zijn hoe gemakkelijk dat uiteindelijk zal gaan… Je thuis en op je gemak (kunnen gaan) voelen is de essentie van wat we te bieden hebben. Bij je herinneringen, bij jezelf en in een groep…

Different hands form a tower

Inhoud van het weekend

Het Weekend over Pesten bestaat uit vier belangrijke aspecten: je verhaal doen, misverstanden uit de weg ruimen, het versterken van je zelfbeeld en je weerbaarheid en concrete handreikingen voor de toekomst.

Eindelijk de kans gewoon eens te mogen vertellen wat je op je hart hebt, wat er gebeurd is, wat het nu nog met je doet en hoe je je voelt. Het ontmoeten van lotgenoten met allemaal een soortgelijk verhaal. Als spiegels voor elkaar zul je in elkaar zien, dat dat wat je altijd dacht (of je afvroeg) over jezelf en over andere slachtoffers, op verrassende wijze anders blijkt te zijn. De herkenning zal leiden tot erkenning. Je zult je ‘eigen ik’ terugvinden en weer echt jezelf ontmoeten.

Maar er is meer nodig… De misverstanden leren herkennen en de ware toedracht binnen laten komen, loslaten van het gevoel dat het aan jezelf lag/ligt, je inzicht vergroten in de gevolgen van pesten en hoe ermee om te gaan, je weerbaarheid herstellen, handreikingen krijgen hoe je verder kunt… Het zijn essentiële onderdelen in de verwerking van het trauma als gevolg van pesten.

Ook al zijn de redenen en de inhoud serieus en diepgaand, de ervaring leert dat ontspanning, humor en plezier belangrijke aspecten zijn van deze bijzondere dagen!

Het weekend wordt begeleid door Joan Elkerbout, de oprichtster, zelf. Zij wordt daarbij geassisteerd door een of twee collega’s. De begeleiding wordt afgestemd op de grootte van de groep en eventuele specifieke vragen.

weekend3

Praktisch

Voor wie: Volwassenen vanaf ca. 18 jaar
(Als je een beetje jonger bent, maar je zou toch graag deel willen nemen, neem dan contact op, zodat we samen met je kunnen kijken of het al geschikt voor je is.)

Plaats: Landgoed Eikenburg te Eindhoven

Groepsgrootte: Minimaal 8, maximaal 14 personen

Actuele informatie: kijk op Speelplaats voor de Ziel

Wilt u meer weten, neemt u dan contact met ons op. We beantwoorden graag uw vragen.

U kunt, als u dat wenst, ook van te voren eerst kennis komen maken of om door te spreken of u echt wilt kiezen voor het weekend.

Weekenden voor kinderen en jongeren

In het verleden hebben we veel weekenden voor kinderen en jongeren georganiseerd. De ervaringen waren altijd zeer bijzonder en mooi. We zagen de deelnemers, en ook de ouders, met weer licht in de ogen naar huis vertrekken. Het weekend bleek een enorme steun in de aanpak en verwerking van pesten.

Om organisatorische redenen worden deze weekenden momenteel niet meer aangeboden en is onze aandacht met name komen te liggen bij de (inmiddels) volwassenen en de ondersteuning aan hen bij de verwerking van hun (jeugd)ervaringen. Daartoe is ook besloten, omdat er inmiddels veel andere initiatieven ontstaan zijn voor de ondersteuning aan kinderen en jongeren. Daarentegen is er nog altijd weinig tot geen specifieke hulpverlening voor de volwassenen die nu nog worstelen met de ervaringen met pesten van vroeger.

Mocht u toch belangstelling hebben voor een specifiek programma voor kinderen of jongeren, dan raden wij u aan om contact op de nemen met Joan Elkerbout zelf (de oprichtster van de stichting), omdat zij wel open staat om vanuit haar praktijk Speelplaats voor de Ziel alsnog te onderzoeken of de weekenden voor kinderen en jongeren toch een meerwaarde hebben en om dit opnieuw aan te bieden,